Selge Norge?

Før jul ble Statskog bedt om å se på ulike modeller for privatisering at skogene staten eier. I første omgang er det snakk om å selge ut de eiendommene som Statskog har ervervet de siste årene.

I tillegg til å ville selge Statskog har regjeringen også åpnet for å se på mulighetene for å selge seg ut av, eller privatisere mer av, bedrifter som Flytoget, Mesta, SAS, Entra, Telenor og Kongsberggruppen.

Hva syns dere om dette? Syns dere det er greit å selge unna deler av landet vårt som skogen jo er?  Hva med friluftsliv, jakt og fiske? Kommer private til å ta like godt vare på «arven» vår?

Jegere og fiskeinteresserte kaller regjeringens grep uforståelig og frykter dårligere kår for jakt og fiske når private overtar.

Mener staten er den beste eieren

Det er mye skog i Norge. Skogen og fjellet brukes mye til friluftsliv, jakt og fiske. De statseide skogene har vært tilrettelagt og åpen for alle. Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, mener staten er den beste eieren.

– Når staten er grunneier har vi en garanti, vi har en rettighet til å utøve jakt og fiske, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.

Dette kan det bli en endring på. Regjeringen vil at private skal overta mye av statens skoger. Privateid er best, mener regjeringen. Landbruksminister Sylvi Listhaug viser til at 80 prosent av Norges land er eid av private.

– Hvis det var sånn at det var likhetstegn mellom privat eie og dårlige jakt- og fiskerettigheter, så ville vi aldri ha hatt et så rikt jakt-, fiske- og friluftsmiljø i Norge, sier statsråden til TV 2.

Selger hjemme, kjøper ute

I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil «selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene». Dette er mer enn en million mål. Samtidig har Listhaug bedt Statskog om å utrede ytterligere utsalg av statens skoger. Statskog skal levere sin utredning innen 1. mars.

Mens regjeringen vil selge ut eiendommer i Norge, kjøper staten opp for enorme summer i utlandet. Og mer skal det bli.

Hvorfor skal vi selge unna her hjemme og så kjøpe i utlandet? Er det bare jeg som er for dum til å forstå denne logikken?

Min mening teller ikke, men om vi er mange nok, så kanskje våre stemmer vil ha noe å si. Jeg sier iallefall Nei til Salg av Norge!